Styrkan behövs

baby-picture-quiet-childish-david-babyGe mig styrkan att förändra det jag kan förändra
mod att acceptera det jag inte kan förändra 
och 
visheten att se skillnaden
Obese-or-Overweight-Children-Which-Term-is-More-Appropriate-2


Kommentera