Trist Meddelande från Sjukhuset


Bästa Marika,

Du fick förmodligen besked av doktor W….., innan han gick på semestern, att det var något stopp i äggledarna och att livmodern såg normal ut.
Detta komplicerar det hela ytterligare eftersom det då inte är någon mening att stimulera äggstockarna till att göra ett eller flera ägg per månad eftersom äggen i så fall inte kommer in i äggledaren och nåt livmodern.
Om det skulle finnas en mindre passage som inte går att driva upp med hjälp av undersökningen som doktor W….. gjorde, är det också klart ökad risk att det blir utomkvedshavandeskap, om det nu skulle kunna kila igenom någon spermie genom den trånga äggledaren.
Jag kan därför inte rekommendera någon behandling hos oss för att stimulera ägglossning.
Kvar står bara två möjligheter, det ena är att du går ner tills du når BMI 28, vilket är gränsen när det gäller att få landstingsbidrag för provrörsbefruktning.
Det andra är att du och maken kontaktar på privat väg någon klinik som sysslar med provrörsbefruktning och diskuterar med dem möjligheterna att göra försöksbehandling, trots då klart dåliga chanserna att bli gravid med denna metod när man har förhöjt BMI.
Om du önskar diskutera möjligheterna till att få kontakt med privata provrörsbefruktningskliniker kan du höra av dig till syster S….. eller syster G….. på mottagningen, som i så fall kan ge telefonnummer antingen till Linköping, Göteborg eller Malmö i första hand.
Även Falun har en del specialerbjudande, men allt bygger på att paret är införstådda med att behandlingen faktiskt är väldigt mycket sämre om man är överviktig, tyvärr.

Med vänlig hälsning
T….. W……….
överläkare

”stopp i äggledarna och att livmodern såg normal ut.”
Borde inte detta ge mig en chans till behandling eftersom ALLT annat såg normalt ut.Jag hade t o m fina follikar vid undersökningen så ägglossning borde jag ju ha.

Om inte annat så borde de väl ge mig chansen och göra titthål för att se om det går att öppna äggledarna???

 

Jag kommer INTE godta att inte få hjälpen.

Vi SKA få hjälp!!

 

Lämna ett svar