Trängsel i baren

Matte kommer o fyller på vatten…